Aký je priebeh od zamerania cez návrh linky až po nacenenie?

Telefonicky si dohodneme termín obhliadky. Pri osobnom stretnutí nám poviete Vašu predstavu a dohodneme sa aké spotrebiče

budete chcieť zabudovať do linky. Zo vzorkovníkov si vyberiete materiál korpusov, dvierok a pracovnú dosku. Pri rozsiahlejšiej rekonštrukcii

kuchyne Vám pri návrhu rozmeriame, kde bude potrebné umiestniť elektrické zásuvky k spotrebičom.

Podľa nákresu a zvolených materiálov Vám zašleme vizualizáciu a cenovú ponuku. Zameranie, vizualizácia a nacenenie je u nás ZADARMO.

Ak máte svoj približný návrh linky, môžete kvôli cenovej ponuke a výberu materiálov prísť priamo k nám.

V prípade záujmu si u nás môžete vybrať z katalógov aj drez, batériu a elektrospotrebiče, na ktorých máme s našimi dodávateľmi ceny

porovnatelné s internetovými cenami.