V tejto sekcii nájdete nábytok, ktorý sme robili pre kancelárie, poštu a tiež regále do predajne.